ΝΕΟ
Βιβλίο Απόσταξης Typotrust 21x30 cm 50 φύλλων / 574
Λογιστικά Έντυπα

 • 6,00 €
  8,10 €
  26%
ΝΕΟ
Βιβλίο Καταγραφής Ατυχημάτων Typotrust 50φ. / 578α
Λογιστικά Έντυπα

 • 5,97 €
  8,10 €
  26%
ΝΕΟ
Απόδειξη Διπλότυπη 50 Φύλλων 10 x 19 Νο225
Ενιαίο αποδεικτικό έντυπο για είσπραξη ή πληρωμή χρηματικών ποσών

 • 1,30 €
  2,00 €
  35%
ΝΕΟ
Απόδειξη Είσπραξης Διπλότυπη 50 Φύλλων 10 x 19 No228
Αποδεικτικό είσπραξης ποσού (χωρίς ανάλυση μετρητών ή αξιογράφων)

 • 1,30 €
  2,00 €
  35%
ΝΕΟ
Απόδειξη Είσπραξης Τριπλότυπη 50 Φύλλων 10 x 19 No229
Αποδεικτικό είσπραξης ποσού (χωρίς ανάλυση μετρητών ή αξιογράφων)

 • 1,89 €
  2,90 €
  35%
ΝΕΟ
Απόδειξη Είσπραξης με Ανάλυση Τριπλότυπη 50 Φύλλων 13 x 19 No229α
Αποδεικτικό είσπραξης χρημάτων με μεγαλύτερο χώρο στην αιτιολογία είσπραξης

 • 2,80 €
  4,30 €
  35%
ΝΕΟ
Απόδειξη Ενοικίου Διπλότυπη 50 Φύλλων 10 x 19 No242
Αποδεικτικό είσπραξης ενοικίου σε επαγγελματικούς χώρους ή κατοικίες

 • 1,30 €
  2,00 €
  35%
ΝΕΟ
Απόδειξη Επιστροφής Διπλότυπη 50 Φύλλων 10 x 19 No226
Εκδίδεται από επαγγελματία - έμπορο για την επιστροφή ειδών σε λιανική συναλλαγή

 • 1,29 €
  2,00 €
  36%
ΝΕΟ
Απόδειξη Λιανικής Πώλησης Διπλότυπη 50 Φύλλων 10 x 19 1ΦΠΑ Νο202
Έντυπο για λιανικές συναλλαγές εμπορευμάτων, που υπάγονται σε μια κατηγορία ΦΠΑ

 • 1,23 €
  2,00 €
  39%
ΝΕΟ
Απόδειξη Λιανικής Πώλησης Τριπλότυπη 50 Φύλλων 10 x 19 1ΦΠΑ Νο203
Έντυπο για λιανικές συναλλαγές εμπορευμάτων, που υπάγονται σε μια κατηγορία ΦΠΑ

 • 1,89 €
  2,90 €
  35%
ΝΕΟ
Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών (Για Παροχή Υπηρεσιών) Διπλότυπη 50 Φύλλων 10 x 19 Νο236
Για επαγγελματίες όπου η παροχή τους συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ

 • 1,25 €
  2,00 €
  38%
ΝΕΟ
Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών (Για Παροχή Υπηρεσιών) Τριπλότυπη 50 Φύλλων 10 x 19 No237
Για επαγγελματίες όπου η παροχή τους συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ

 • 1,81 €
  2,90 €
  38%
ΝΕΟ
Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών (Για Παροχή Υπηρεσιών) Διπλότυπη 50 Φύλλων 10 x 19 No240
Για παροχές υπηρεσιών από επαγγελματίες που υποχρεούνται σε αναλυτικό προσδιορισμό ΦΠΑ

 • 1,30 €
  2,00 €
  35%
ΝΕΟ
Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών (Για Παροχή Υπηρεσιών) Διπλότυπη 50 Φύλλων 10 x 19 Νο236α
Για επαγγελματίες όπου η παροχή δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ (γιατροί κτλ)

 • 1,30 €
  2,00 €
  35%
ΝΕΟ
Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών (Για Παροχή Υπηρεσιών) Τριπλότυπη 50 Φύλλων 10 x 19 No236γ
Για επαγγελματίες όπου η παροχή δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ (γιατροί κτλ)

 • 1,80 €
  2,90 €
  38%
ΝΕΟ
Απόδειξη Πληρωμής Διπλότυπη 50 Φύλλων 10 x 19 Νο230
Αποδεικτικό πληρωμής ποσών (χωρίς ανάλυση μετρητών ή επιταγών)

 • 1,20 €
  2,00 €
  40%
ΝΕΟ
Απόδειξη Πληρωμής Τριπλότυπη 50 Φύλλων 10 x 19 Νο231
Αποδεικτικό πληρωμής ποσών, χωρίς ανάλυση μετρητών ή επιταγών

 • 1,74 €
  2,90 €
  40%