ΝΕΟ
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας 12η έκδ., 2022
Ενημερωμένος μέχρι και τον Ν. 4871/2021

 • 12,00 €
ΝΕΟ
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας 14η έκδ., Ιούνιος 2022
Περιλαμβάνονται και: Εισαγωγικός Νόμος, Κανονισμοί (ΕΕ) 1215/2012, (ΕΚ) 44/2001, (ΕΚ) 2201/2003, Αναλυτικό λημματικό ευρετήριο

 • 12,00 €
ΝΕΟ
Εισαγωγή στο δημόσιο δίκαιο και τους θεσμούς / Παναγιώτης Ε. Πουλής
Συνταγματικό, Διοικητικό, Θεμελιώδη δικαιώματα, Δίκαιο δημοσίων υπαλλήλων, Διοικητική οργάνωση του κράτους, Διοικητικοί θεσμοί

 • 28,50 €
  30,00 €
  5%
ΝΕΟ
Αστικός κώδικας, 6η έκδ. - Οκτώβριος 2021
Εισαγωγικός Νόμος. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2008 & 864/2007

 • 12,00 €
ΝΕΟ
Αστικός Κώδικας (τσέπης) 7η έκδ. 2019 / 17731
Νομικοί κώδικες τσέπης

 • 5,50 €
  11,00 €
  50%