ΝΕΟ
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, 10η έκδ. - Μάρτιος 2021
Ενημέρωση μέχρι και τον Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ Α΄ 214/6.11.2020)

  • 12,00 €
ΝΕΟ
Αστικός κώδικας, 5η έκδ., - Ιανουάριος 2021
Εισαγωγικός Νόμος. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2008 & 864/2007

  • 12,00 €
ΝΕΟ
Σύνταγμα (τσέπης) 5η έκδοση 2020 -17483
Νομικοί κώδικες τσέπης

  • 12,00 €