ΝΕΟ
Απόδειξη Λιανικής Πώλησης Τριπλότυπη 50 Φύλλων 12 Χ 17 με 2 Συντ. ΦΠΑ Νο1-2037
Έντυπο για λιανικές συναλλαγές εμπορευμάτων (που υπάγονται σε δύο κατηγορίες ΦΠΑ)

 • 2,08 €
  2,60 €
  20%
ΝΕΟ
Απόδειξη Λιανικής Πώλησης Πετρελαίου Θέρμανσης Τριπλότυπο 50 Φύλλων 17 Χ 25 Νο1-2044
Απόδειξη Λιανικής Πώλησης Πετρελαίου Θέρμανσης

 • 4,64 €
  5,80 €
  20%
ΝΕΟ
Απόδειξη Λιανικής Πώλησης των 4 με 2 Συντ.ΦΠΑ Τριπλότυπη 50 Φύλλων Νο1-2042
Απόδειξη Λιανικής Πώλησης των 4 με 2 Συντελεστές ΦΠΑ

 • 5,92 €
  7,40 €
  20%
ΝΕΟ
Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών Διπλότυπη 50 Φύλλων 18 Χ 20 Νο1-2024
Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών για Συνεργεία

 • 2,80 €
  3,50 €
  20%
ΝΕΟ
Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών Τριπλότυπη 50 Φύλλων 18 Χ 20 Νο1-2025
Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών για Συνεργεία

 • 4,24 €
  5,30 €
  20%
ΝΕΟ
Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών Διπλότυπη 50 Φύλλων 10 Χ 18 Νο1-2018
Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών που Συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

 • 1,48 €
  1,85 €
  20%
ΝΕΟ
Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών Τριπλότυπη 50 Φύλλων 10 Χ 18 Νο1-2019
Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών που Συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

 • 2,08 €
  2,60 €
  20%
ΝΕΟ
Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών Δικηγόρων Τριπλότυπη 50 Φύλλων Πλάγιο Νο1-2033
Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών Δικηγόρων

 • 3,52 €
  4,40 €
  20%
ΝΕΟ
Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών Δικηγόρων Διπλότυπη 50 Φύλλων Νο1-2032
Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών Δικηγόρων

 • 2,40 €
  3,00 €
  20%
ΝΕΟ
Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών Διπλότυπη (ΦΠΑ & Αιτιολογία) Νο1-2023
Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών που Περιλαμβάνει ΦΠΑ και Αιτιολογία

 • 1,36 €
  1,70 €
  20%
ΝΕΟ
Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών Ιατρών χωρίς ΦΠΑ Τριπλότυπη 50 Φύλλων Νο1-2022
Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών για Ιατρούς χωρίς ΦΠΑ

 • 2,24 €
  2,80 €
  20%
ΝΕΟ
Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών Ιατρών Διπλότυπη χωρίς ΦΠΑ 50 Φύλλων No1-2021
Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών για Ιατρούς χωρίς ΦΠΑ

 • 1,39 €
  1,85 €
  25%
ΝΕΟ
Απόδειξη Πληρωμής Διπλότυπη 50 Φύλλων 10 Χ 18 No1-2006
Απόδειξη Πληρωμής Ποσών (χωρίς ανάλυση μετρητών ή επιταγών)

 • 1,44 €
  1,80 €
  20%
ΝΕΟ
Απόδειξη Πληρωμής Τριπλότυπη 50 Φύλλων 10 Χ 18 No1-2007
Απόδειξη Πληρωμής Ποσών (χωρίς ανάλυση μετρητών ή επιταγών)

 • 2,08 €
  2,60 €
  20%
ΝΕΟ
Απόδειξη Πληρωμής Μετρητών - Επιταγών Τριπλότυπη 50 Φύλλων 15 Χ 21 No1-2048
Απόδειξη Πληρωμής Ποσών με ανάλυση Μετρητών – Επιταγών

 • 3,28 €
  4,10 €
  20%
ΝΕΟ
Τίτλος Κτήσης Δαπανών Τριπλότυπο 50 Φύλλων 18 Χ 20 No1-2049
Τίτλος Κτήσης στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά με περιγραφή και τιμή οι δαπάνες για αγορές αγαθών και λήψης υπηρεσιών.

 • 4,24 €
  5,30 €
  20%
ΝΕΟ
Γραμμάτιο Είσπραξης Τριπλότυπο 50 Φύλλων 15 Χ 21 Νο1-2030
Γραμμάτιο Είσπραξης-Έντυπο λογιστικής οργάνωσης - λειτουργίας εταιρίας - επαγγελματία

 • 3,20 €
  4,00 €
  20%
ΝΕΟ
Δελτίο Αποστολής Αγροτικών Προϊόντων Διπλότυπο 50 Φύλλων 17 Χ 25 Νο1-3403
Έντυπο διακίνησης αγροτικών προϊόντων σε λαϊκές αγορές

 • 2,80 €
  3,50 €
  20%
ΝΕΟ
Δελτίο Αποστολής Αγροτικών Προϊόντων Τριπλότυπο 50 Φύλλων 17 Χ 25 Νο1-3404
Έντυπο διακίνησης αγροτικών προϊόντων σε λαϊκές αγορές

 • 4,24 €
  5,30 €
  20%
ΝΕΟ
Δελτίο Αποστολής Μη Τιμολογηθέντων Αποθεμάτων Διπλότυπο 16 Χ 20 Νο1-3309
Χρησιμοποιείται στην αποστολή των προϊόντων χωρίς τιμολόγηση

 • 3,04 €
  3,80 €
  20%
ΝΕΟ
Δελτίο Αποστολής Μη Τιμολογηθέντων Αποθεμάτων Τριπλότυπο 16 Χ 20 Νο1-3310
Χρησιμοποιείται στην αποστολή των προϊόντων χωρίς τιμολόγηση

 • 4,56 €
  5,70 €
  20%